PRODUKTY

Formica WMS 

(Warehouse Managment System)

 

Zaawansowane narzędzie informatyczne wspierające procesy logistyczne w magazynie. System posiada modułową budowę, dzięki której możliwe jest dostosowanie produktu do specyficznych potrzeb klienta, a dzięki wbudowanym mechanizmom integracyjnym pozwala na integrację z innymi systemami  (np. systemy ERP, CRM, finansowo-księgowe, kurierskie i inne).  W przypadku braku systemów nadrzędnych rozwiązanie posiada funkcjonalność umożliwiającą zasilenie danymi w sposób manualny. Do podstawowych funkcjonalności systemu należy:
•    obsługa kluczowych procesów magazynowych (przyjęcie, wydanie, przesunięcia, inwentaryzacje).
•    zarządzanie i śledzenie produktów
•    identyfikacje i lokalizacje
•    mechanizmy kontrolne
•    komunikacja z urządzeniami PDA
•    raportowanie
•    optymalizacje

Formica MFC

(Material Flow Control)

 

Rozwiązanie wspierające proces sterowania automatyką magazynową, umożliwiające zarządzanie wszystkimi typami urządzeń w tym: windy, przenośniki, układnice, wózki AGV. Dzięki zaawansowanych mechanizmom integracji rozwiązanie doskonale wpasowuje się w już posiadaną przez klienta infrastrukturę jak i wspiera proces związany z jej planowaniem.

Formica LS

(Light System)

 

Kompleksowe rozwiązanie składające się z oprogramowania sterującego oraz elementów informacyjnych (lampki, urządzenia audio) wspierający proces związany z kompletacją i montażem. Rozwiązanie to pomaga przyspieszyć i uprościć procesy magazynowe i pozwala na skrócenie czasu szkolenia nowych pracowników.

Analizy przedwdrożeniowe

 

Na potrzeby realizowanych projektów, przygotowujemy analizy przedwdrożeniowe, opisujące stan obecny oraz oczekiwany efekt wdrożenia. Takie podejście pozwala ocenić przydatność i efektywność rozwiązania już na etapie prac analitycznych oraz wyeliminowanie elementów procesu, które obniżających jego efektywność.

Usługi serwisowe

 

Dla bezpieczeństwa naszych klientów, oferujemy usługi związane ze wsparciem serwisowym naszych produktów. Serwis świadczony jest w modelu 24/7.

Usługi szkoleniowe

 

Dla naszych klientów zapewniamy szkolenia zarówno na etapie wdrożenia jak i użytkowania naszych produktów. Szkolenia prowadzone są w siedzibie klienta jak i za pośrednictwem zdalnych kanałów komunikacji.